Bevorderen van interne mobiliteit en talentontwikkeling

LoopbaanProf is inzetbaar voor loopbaan advies en individuele coaching, talentontwikkeling en voor het 'boosten' van de interne mobiliteit. Door gebruik te maken van Talent Tools  bijvoorbeeld talentenoefening, waardenspel, visualisatie en de Atlas van de Belevingswereld, wordt inzichtelijk waar iemands drijfveren en talenten zitten. Door deze te koppelen aan de huidige situatie wordt snel helder waar een match zit en waar de hiaten. Vanuit daar werken we naar de gewenste situatie toe waar functie, skillset en drijfveren optimaal op elkaar zijn aangesloten. Wanneer deze componenten voor alle teams inzichtelijk zijn, kunnen talenten zo ingezet worden dat ieders skillset ten volle benut wordt en ieders drijfveren een boost krijgen. Dit levert een happy workforce op en wie wil dat nu niet. 

 

Programma voor het boosten van de interne mobiliteit:

Wil je een deel van je medewerkers ontwikkelen binnen een specifiek functiegebied, dan ontwikkelt LoopbaanProf samen met jou een op maat gemaakt ontwikkeltraject. Dit traject kent een inhoudelijk pad en een persoonlijk ontwikkelpad. Beide paden worden gelijktijdig gevolgd zodat kennis, competenties en drijfveren optimaal 'aan'gezet worden en leiden naar groei.

Bijvoorbeeld: een loopbaantraject voor junior projectmanagers die in 1,5 jaar worden ontwikkeld naar het niveau van senior projectmanager. Het inhoudelijke deel omvat alle benodigde inhoudelijke certificaten binnen projectmanagement. Het persoonlijke deel omvat assessment, mentoring, intervisie en coaching. Aan het eind van het traject heeft de organisatie een groep gemotiveerde seniors aan boord met een grote onderlinge verbondenheid. 

Iedere organisatie is gebaat bij een happy workforce. Dit is alleen te realiseren als de talenten van jouw medewerkers zo optimaal mogelijk ingezet worden. Maar heb je inzicht in die talenten en weet je hoe interne mobiliteit kan bijdragen aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het creëren van een happy workforce? LoopbaanProf geeft je dit inzicht. 

LoopbaanProf coacht mensen en organisaties om hun volle potentieel naar boven te brengen en dit ook effectief te realiseren. Waar potentieel onbenut blijft door innerlijke of uiterlijke tegenwerking, zorgt een grotere harmonie ervoor dat talent kan groeien. Aangezien alles en iedereen met elkaar verbonden is, zorgt een stabiel evenwicht voor langdurige tevredenheid van alle partijen. In een werkomgeving betekent dit dat de juiste persoon op de juiste plek zijn talent verder kan ontplooien en het grotere geheel succes kan boeken. LoopbaanProf wil zijn bijdrage leveren aan een grotere groei voor zowel werkgever als individu, zodat samenwerking leidt tot efficiëntie en geluk.

Ieder bedrijf, ieder individu heeft zijn eigen problematiek en vraagt dan ook om een persoonlijke aanpak, met respect voor elkaar.